Prof. Dr. Hasip SAYGILI

Prof. Dr. Hasip SAYGILI
Prof. Dr. Hasip SAYGILI

Biyografi

http://fatihsultan.academia.edu/HasipSAYGILI/CurriculumVitae

Hasip Saygılı Gaziantep’te doğdu. Kara Harp Okulu (1982), Kara Harp Akademisi (1992) ve Quetta Command and Staff College’dan (2000) mezun oldu. Subay olarak çeşitli kıta ve karargâh hizmetleri yanında Pakistan Kara ve Hava Ataşeliği (2002-2004), Kara Harp Akademisi Sınıf Başhocalığı (2005-2008), Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı (2009-2010) ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (2010-2013) görevlerinde bulundu.

2012 yılında “1905 Rus Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri” konulu teziyle İstanbul Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 2015’te doçent oldu. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kitapları

https://fatihsultan.academia.edu/HasipSAYGILI/Kitaplar

Makaleleri    

https://fatihsultan.academia.edu/HasipSAYGILI/Makaleler

Kitap tanıtımları

https://fatihsultan.academia.edu/HasipSAYGILI/Kitap-Tan%C4%B1t%C4%B1mlar%C4%B1

Gezi notları

https://fatihsultan.academia.edu/HasipSAYGILI/Gezi-Notlar%C4%B1

Gazete yazıları

https://fatihsultan.academia.edu/HasipSAYGILI/Gazete-yaz%C4%B1lar%C4%B1

Söyleşiler

https://fatihsultan.academia.edu/HasipSAYGILI/S%C3%B6yle%C5%9Filer

Konferanslar

https://fatihsultan.academia.edu/HasipSAYGILI/Konferanslar

Üç aylık kitap tanıtımı ve incelemeleri dergisi- Tarih Kritik     

http://dergipark.gov.tr/tarihkritik                
 

                                 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
2012
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
İstanbul Üniversitesi

Doktora

1982
İşletme
Kara Harp Okulu

Lisans

Akademik Unvanlar
2021
FSMVÜ
Tarih

Prof. Dr.

2015
FSMVÜ
Tarih

Yrd. Doç

2015
FSMVÜ
Tarih

Doç.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Adilijang Aierken
 • Talha Hızal
 • Furkan Küçüktepe
 • Mustafa Furkan Ulusoy
 • Alketa Gjoni
 • Hasan Fevzi Bilgiç
 • Ali Can Tekinay
 • Barış Kılıç
 • Elif Konar
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Condolence Message of Ottoman Black Sea Fleet Officers in 1906: Critique of a Russian Red Archive Paper, Gazi Akademik Bakış, 11(2012), s. 165-175.
 • Birinci Dünya Harbinde Rumelinden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katılımları, Hacettepe Türkiyat Araştırmaları, 18(2013), s. 231-255.
 • 1903 Makedonyasında Reformlara Tepkiler: Manastır Rus Konsolosu Aleksandır Rostkovski’nin Katli, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 39(2013), s. 69-94.
 • 20. Yüzyılın Başlangıcından Günümüze Arnavutlarda Osmanlı ve Türkiye Algısı, Bilge Strateji, 10(2014 Bahar), s. 35-62.
 • Sultan II. Abdülhamid’in Meşruiyet Krizi: 1903’te Mitroviçe’de İlk Rus Konsolosu Grigori Şerbina’nın Öldürülmesi, Hacettepe Türkiyat Araştırmaları, 20(2014 Bahar), s. 163-191.
 • Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli Müfettişliği Döneminde (1902-1908) Rus Diplomatik Misyonları ile Bulgar Komitacılarının İlişkileri, Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (Ekim 2014), s. 197-226.
 • Rumeli Müfettişliği Döneminde (1902-1908) Makedonya’da Yunan Komitecileri ve Osmanlı Devleti, Güvenlik Stratejileri, 21 (Nisan 2015), s. 147-182.
 • Berlin Kongresi’nden Yakova’da Katline Kadar Müşir Mehmed Ali Paşa (Haziran-Eylül 1878), Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 46 (Yaz 2015), s. 137-152.
 • Greek Band Activities in Macedonia Between 1904-1908: On a Hellenic Army History Monograph, Bulgarian History Review, 2014 (yayını 2016), 1-2, s. 237-244.
 • 1905 Potemkin İsyanı ve Sultan II. Abdülhamid, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 7(2016) Bahar, s. 267-290.
 • Osmanlı-Rus Kafkas Cephesinde Kars Savunması (1828-1878). Tarih ve Gelecek, 7(1), 2021, s. 272-296.
 • Gaziantep Savunmasının Hazırlık ve Teşkilatlanmasını Ali Cenani Bey mi Yaptı?, Tarih ve Gelecek, 7(2), (Haziran 2021), s. 805-817.
 • Türkiye'nin 1950'li Yıllarına Mizah Gözlüğüyle Bakmak: Akbaba Dergisi (1952-1960), Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 8(2), 2021 Haziran, s. 789-826.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Balkan Harbinin 100. yılında Balkan Harbinde Neden Münhezim Olduk, Toplumsal Tarih, 222(2012), s. 74-78.
 • Balkan Harbi’nde Osmanlı Bozgununun Karanlık Yüzü: Dönemin Tanıklarının Gözüyle Müslüman Ahalide İnsan Kalitesi ve Sosyal Çözülme Problemi, Türkiye Günlüğü, 112(2012), s. 136-146.
 • Resmi Evraka Göre Milli Mücadele'de Türkiye Dışı İslam Topluluklarıyla İlişkiler 1919-1922, Türk Yurdu, 311(2013), s. 63-69.
 • Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası, Türk Yurdu, Şubat 2018, s. 50-52
 • Prizren Melami Tekkesinde “Derd ü gam bize aşina düştü”, Üsküdar Kültür Sanat ve Medeniyet Dergisi, 9, Aralık 2019, s. 63-68
 • Kosova örneğinde Rumeli Osmanlı Mirasına Bakış, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 89, Mayıs-Haziran-Temmuz 2019, s. 183-202.
 • Antep Savunmasında Kılıç Ali’nin Rolüne Yeniden Bakmak, FSM İlmi Araştırmalar, 19. (Bahar 2022). s. 21-36.
 • Diger Makaleler
 • Şerif Hüseyin Düşman İşbirlikçisi Bir Hain mi, "Rahmetullahi Aleyh" mi?, Ayarsız, Şubat 2018, s. 34-35
 • Muharip asker, şair ve kadı: Suzi Çelebi, Ihlamur, 77, Nisan 2019, s. 4-7
 • Muharrem’den Nevruz’a, Edebice, İlkbahar 2019, s. 68-70
 • Nevai, Ihlamur, 86, Ocak 2020, s. 13-14
 • Popullsia e Kazave Diber e Eperme Dhe Diber e Poshtme ne Regjistrat Osmane (1845 - 1858). Univers Reviste Shkencore Kulturore, 2021 (22), 33-44, Alketa Gjoni ile beraber
 • Ana e Erret e Disfates se Perandorise Osmane ne Luften Ballkanike-1, Dituria Islame, Janar 2020 (350), s. 38-40.
 • Ana e Erret e Disfates se Perandorise Osmane ne Luften Ballkanike-2, Dituria Islame, Shkurt 2020 (351), s. 32-34.
 • Son Babürlü de göçtü..., Ihlamur, Mayıs 2020 (90), s. 25-27.
 • Düşmana İş Birliği ve Antep Ermenilerinin Sonu, Büyük Taarruz'dan Mudanya Mütarekesi'ne Milli Mücadele'nin 100. Yılı Armağanı içinde, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayını, 2023, s. 10-22.
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Balkan Bozgununa Prizrenden Ağıt: Sultan Reşad Türküsü, Çankırı Karatekin Üniversitesi uluslar arası Türkiyat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2003, Bildiriler Kitabı, s. 417-424.
 • Kosova Türklerinde Türkiye Algısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültür Tarihi Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Bildiriler-2, 2017, s. 425-430.
 • Son Bosna Savaşında (1992-1995) Boşnakların Sosyal Psikolojileri, FSMVÜ Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (10-11 Mayıs 2018), FSMVÜ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi, ty [2019], s. 153-158.
 • Sultan V, Mehmed Reşad’ın 1911 Rumeli Seyahatinden Günümüze Kosova Türkleri, TBMM Milli Saraylar Dairesi Uluslararası Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Sempozyumu, 2-4 Kasım 2017, Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi, Cilt 2, 2018, s. 854-868.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Diger kitaplar
 • Balkan Harbinde Neden Mağlup Olduk? Ali İhsan Sabis, Osmanlıcadan sadeleştirilerek açıklayıcı dipnotlarla yayına hazırlanmıştır. Şubat 2014, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Bir Asır Sonra Balkan Savaşları-Utanç Verici Bir Hezimetin Muhasebesi, Haz. Mustafa Çalık, 2014, Cedit Neşriyat, Ankara; içinde"Balkan Harbi’nde Osmanlı Bozgununun Karanlık Yüzü: Dönemin Tanıklarının Gözüyle Müslüman Ahalide İnsan Kalitesi ve Sosyal Çözülme Problemi"
 • 1905 Rus Devrimi ve Sultan Abdülhamid, Nisan 2017, Ötüken Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul, ISBN 9786051553511
 • Osmanlı'nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları, Nisan 2019, İlgi Kültür Sanat Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, İSBN 9786054977734
 • Rumeli'de Bizden Ne Kaldı?, Nisan 2019, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, ISBN 9786052022900
 • Menteşe Sancağında Eşkıyalığın Kronikleşmesi, Siyasî Eşkıyalık ve Casusluk (1914-1916), Talha Hızal ile birlikte, Sosyal Bilimler Alanındaki Gelişmeler-2 içinde, 2022, Duvar Yayınları, İstanbul, s. 607-636.
 • Menteşe Sancağında Eşkıyalığın Kronikleşmesi, Siyasî Eşkıyalık ve Casusluk (1914-1916), Talha Hızal ile birlikte, Sosyal Bilimler Alanındaki Gelişmeler-2 içinde, 2022, Duvar Yayınları, İstanbul, s. 607-636.
 • Antep Harbi'ne Yeniden Bakmak, Eylül 2022, TİMAŞ, İstanbul, ISSN 978-605-08-4532-7
 • Türk Kara Ordusu 1923-2023, Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Milli Savunma içinde, 2023, VKY, İstanbul, s. 151-172
 • Düşmanla İş Birliği ve Antep Ermenilerinin Sonu, Büyük Taarruz’dan Mudanya Mütarekesi’ne Milli Mücadele’nin 100. Yılı Hatırasına Armağan içinde, 2023, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 10-23.
Diğer Yayınlar
 • Kırım Harbi'nde Silistre Müdafaası ve Tuna Cephesi, Ahmed Muhtar Paşa-Gültekin Yıldız, Fatih Tetik, Karadeniz Araştırmaları, Kış 2015 (48), s. 178-181
 • Şevki Paşa 1/5.000 Mikyasında Anafartalar ve Seddülbahir Civarı Haritaları Açıklamalı Notlar ve İndeksleri (DVD), Mart 2016, FSMVÜ, İstanbul
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- TRH323 Osmanlı Askeri Tarihi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TRH214 Rusya Tarihi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TRH401 Osmanlı Tarihi-3 Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TRH412 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TRH419 Milli Mücadele Tarihi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TRH519 Osmanlı'dan Cumhuriyete Asker-Siyaset İlişkileri Yüksek lisans FSMVÜ
- TRH616 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İncelemeleri Doktora FSMVÜ
- TRH607 Modern Türk Tarihinde Biyografiler Doktora FSMVÜ
- TRH316 Tarih ve Biyografi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- TRH416A Araştırma Pojesi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Türk Kültür Coğrafyası Lisans Eğitim Fakültesi
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu